Missie

De EO onderscheidt zich duidelijk van alle andere verenigingen binnen de Publieke Omroep. De medewerkers hebben het verlangen om vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk vorm te geven en door te geven. Vanuit dit verlangen wil de EO zoveel mogelijk mensen bereiken en bouwen aan de samenleving.

Bestuur

Bestuur

De EO staat voor een transparant bestuur en wil graag verantwoording afleggen. Daarom heeft ze in 2008 de ‘Code Goed Bestuur’ doorgevoerd in de organisatie.