tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause

Programma informatie

Een debatprogramma onder leiding van Embert Messelink. Iedere zaterdagavond praat Embert met drie panelleden over actuele onderwerpen op het snijvlak van geloof en samenleving.

Het Amerikaanse tijdschrift TIME heeft paus Franciscus uitgeroepen tot 'persoon van het jaar' En: er komen tv-reclamespots voor kerst en voor de ...

'Losers' op de kansel

In de maatschappij draait het om prestatie, meedoen, participeren. En als je dat niet meer kunt of als dat je wordt ontzegd, ben je zomaar een ...

Kerk moet hechte gemeenschap zijn

Een kerk heeft pas echte uitstraling naar buiten, als je een echte gemeenschap vormt. Een stelling van Cors Visser, directeur van ForumC,
foto: eenschilderindordrecht.nl Zelfontplooiing: het zit in onze tijd, in onze cultuur, het zit een beetje in ons allemaal. Ook in de kerk kan dat ...

Danken voor de crisis?

Moeten we dankbaar zijn voor de crisis? En geldt dat ook voor iemand die zijn baan is verloren? En: Levensbeëindiging was ooit een uiterste optie ...

God maakt zwakke mannen sterk!

foto:hetgoedeleven.com. Mannen kunnen zware uitdagingen aangaan op karakterweekenden van De 4e musketier. Is dat de juiste geestelijke vorming? èn de ...
Wat is de reden dat het gesprek over Israël nog altijd tot polarisatie leidt? Is het mogelijk dat kerken en christenen elkaar over verschillen heen ...