Deze Week
Afbeelding van aflevering: Deze Week

Deze Week

Terugblik op de week. Een panel deskundigen bespreekt een onderwerp op het snijvlak van actualiteit en geloof.

In het vijfde Bijbelboek Deuteronomium geeft God het huiveringwekkende gebod aan Israël om zeven Kanaänitische volken compleet te vernietigen. Iets wat vandaag de dag genocide zou heten. Afgelopen week promoveerde ds. Arie Versluis op de vraag hoe we deze Bijbelverzen moeten begrijpen en plaatsen. Een proefschrift van een gelovig mens over een van de meest weerbarstige delen uit de Bijbel. En een proefschrift dat niet overal een antwoord op heeft: "Ik kan niet begrijpen of verklaren hoe God, die in het Oude en Nieuwe Testament getekend wordt als een God vol liefde en barmhartigheid, kan opdragen om hele volken uit te roeien, zonder onderscheid, schijnbaar zonder waarschuwing of mogelijkheid tot redding."

En: kerken moeten oefenplaatsen zijn waar karakters van christenen worden gevormd. Dat is de strekking van het boek ‘Oefenplaatsen’, van Herman Paul en Bart Wallet. Een mooie gedachte, maar gebeurt het ook? Hoe reëel is het dat kerken in deze tijd nog over het vermogen beschikken om karakters te vormen? En: waarom mag de kerk volgens de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland geen ‘club van vrome vrienden’ zijn?

Het panel van Deze Week – Koert van Bekkum, Jan Hoek en Willem Smouter – gaat over beide onderwerpen in debat. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: