Meer of minder Europa?
Afbeelding van aflevering: Meer of minder Europa?

Meer of minder Europa?

Doet Nederland er goed aan nog veel meer zeggenschap aan Europa af te staan? Of kiezen we voor Nederland op de eerste plaats, en moeten we desnoods bereid zijn afscheid te nemen van de euro?

En: hoe effectief zijn christelijke politieke partijen in een tijd dat heel Nederland allergisch lijkt te reageren op uitspraken over bijvoorbeeld abortus? Kunnen christenen niet beter actief worden in andere partijen en zo meer bereiken?
Met de verkiezingen in zicht buigt het panel van Deze Week - Gert-Jan Segers, Willem Smouter en Koert van Bekkum – zich over die vragen. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: