Participatiesamenleving: Bijbels ideaal?
Afbeelding van aflevering: Participatiesamenleving: Bijbels ideaal?

Participatiesamenleving: Bijbels ideaal?

foto: lc.nl. Over de troonrede èn wat blijft er over van de vredesbeweging? Twee onderwerpen waarover het debat vanavond gaat.

Door de troonrede van afgelopen dinsdag viel alle aandacht op dit woord: participatiesamenleving. Termen als meedoen, verantwoordelijkheid nemen en inzet zijn voor dit kabinet kernbegrippen. Valt dat allemaal samen met een christelijke visie op de samenleving? Of wacht ons na het eind van de verzorgingsstaat vooral een hele kille toekomst?
En: na een halve eeuw is er maar bar weinig over van de kerkelijke vredesbeweging, schrijft dagblad Trouw aan de vooravond van de vredesweek. ,,De indruk bestaat wel eens: het is allemaal klaar'', zegt Anne Jan Bos van Kerk en Vrede. Hoe is die enorme afkalving te verklaren? Wat gaat er verloren met het langzame verdwijnen van de vredesbeweging?
Het panel van Deze Week - Arjan Lock, Sjirk Kuijper en Henk van den Belt - gaat over beide onderwerpen in debat. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: