Van bolwerk naar open kerk: gereformeerde kerk vrijgemaakt
Afbeelding van aflevering: Van bolwerk naar open kerk: gereformeerde kerk vrijgemaakt

Van bolwerk naar open kerk: gereformeerde kerk vrijgemaakt

Niet lang geleden was de gereformeerde kerk vrijgemaakt een bolwerk: een hechte kerk. In snel tempo vinden er ingrijpende veranderingen plaats. Secularisatie? Of zit het anders?

Nog niet lang geleden was de gereformeerde kerk vrijgemaakt een bolwerk: een hechte kerk, die zich afzette tegen de samenleving en andere kerkgenootschappen, met een zeer sterke identiteit. Nu is het een kerkgenootschap met contacten met andere kerken en openheid naar de maatschappij. De kerk is in snel tempo ingrijpend veranderd. Misschien wel geseculariseerd? Of zit het toch anders? Godsdienstsocioloog Gerard Dekker schreef er een boek over: De voortgaande revolutie.
En: prostitutie is een normaal beroep, zo hebben we dat in ons land afgesproken en geregeld. Maar er gaan opnieuw stemmen op die zeggen: zo gewoon is dat beroep niet. Denk aan het misbruik, aan mensenhandel en andere vormen van criminaliteit die samen opgaan met prostitutie. Is Nederland weer op zoek naar oude normen rond seksualiteit? Tegelijk worstelen jonge christenen juist met seksuele normen: uit nieuwe cijfers blijkt dat velen vastzitten aan het bekijken van pornografie en zich daar slecht over voelen. Het benadrukken van de norm helpt niet, zeggen verslavingsdeskundigen. Maar wat dan wel?

Het panel van Deze Week – Miranda Klaver, Koert van Bekkum en Jan Hoek – gaan over beide onderwerpen in debat. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: