Wie maakt gelukkiger: Jezus of een fles port?
Afbeelding van aflevering: Wie maakt gelukkiger: Jezus of een fles port?

Wie maakt gelukkiger: Jezus of een fles port?

Vandaag in Deze Week een debat over het effect van geloven en eerherstel van het pastoraat.

Wie maakt gelukkiger: Jezus of een fles port?

Het is een oude uitspraak van C.S. Lewis:  ,,Ik hang mijn religie niet aan om gelukkig te worden. Een fles port werkt stukken beter.’’ De Nederlands gereformeerde predikant Pieter Kleingeld schrijft in Opbouw over dit onderwerp: voorziet Jezus in onze diepste verlangens en behoeften? Brengt Hij ons geluk? En hoe werkt dat bij christenen bij wie het geloof niets positiefs oplevert, maar alleen tot vervolging leidt? Hoe behoeftegericht zijn we als westerse gelovige mensen? En welke invloed heeft dat op onze manier van evangeliseren?

En Jos Douma – vrijgemaakt gereformeerd predikant in Haarlem – pleitte afgelopen week voor eerherstel van het pastoraat. Het gewone meeleven met elkaar, bij elkaar theedrinken en ‘de boel bij elkaar houden’ steekt in de beleving van velen maar mager af bij de dynamiek van pionierende missionaire kerken. Volgens Douma ten onrechte.  Bewogenheid met elkaar is het hart van een missionaire gemeente, is zijn stelling.

Het panel van Deze Week – Arjan Lock, Willem Smouter en Miranda Klaver – gaan over deze onderwerpen in debat. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: