Is Nederland xenofoob?
Afbeelding van aflevering: Is Nederland xenofoob?

Is Nederland xenofoob?

foto:telegraaf.nl Is de weerstand in ons land tegen de komst van Roemenen en Bulgaren overdreven? èn vrouw in het ambt toegelaten binnen de gereformeerd Vrijgemaakte kerk. Het Deze Week panel gaat over deze onderwerpen in gesprek.

Volgens de Roemeense minister van arbeid Mariana Câmpeanu is geen enkel Europees land zo xenofoob als Nederland. De weerstand in ons land tegen de komst van Roemenen en Bulgaren is volgens haar overdreven. Heeft ze gelijk, of kan de groei van het aantal migranten wel degelijk ontwrichtend werken? Verdringen immigranten Nederlanders bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt?

En: een nieuw rapport in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) biedt ruimte voor vrouwen om predikant, ouderling en diaken te worden. Tot dusver was er in dit kerkgenootschap nooit ruimte voor vrouwen in deze ambten. Volgens de auteurs van het nieuwe rapport mag de huidige culturele gelijkheid tussen man en vrouw ‘de bedding zijn waarin Gods koninkrijk zijn weg vindt’. Hoe sterk zijn de argumenten?

Het panel van Deze Week – Anne Westerduin, Henk van den Belt en Willem Smouter – gaan over beide onderwerpen in debat. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: