Deze Week
Afbeelding van aflevering: Deze Week

Deze Week

Terugblik op de week. Een panel deskundigen bespreekt een onderwerp op het snijvlak van actualiteit en geloof.

Weer ging het afgelopen week over Europa, over Griekenland, Spanje, een permanent noodfonds, de toekomst van de euro. Onderwerpen die een splijtzwam vormen in de Tweede Kamer en in de samenleving. Ook christelijke opiniemakers laten zich gelden: er werd de afgelopen week gewezen op de enorme christelijke nalatenschap van Griekenland aan Europa. Daarom mogen we dit land niet zomaar in de steek laten. Maar de christelijke partijen in Nederland zijn kritisch over het noodfonds: dat moet veel beter gecontroleerd worden. De vraag is: hoe christelijk is het behoud van Griekenland en de Europese eenheid?

En: oud-minister Pieter Winsemius noemt de relatie tussen burger en overheid in Nederland ‘tamelijk droef’. Hij schrijft in een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat de overheid meer moet openstaan voor burgers die zich inzetten voor de samenleving. De burgers willen wel en nemen initiatief, maar omzeilen vaak politiek, belangenbehartigers en inspraakorganen. Hoe verder? Is de overheid aan zet, of de burger?

Het panel van Deze Week – Koert van Bekkum, Henk Medema en Willem Smouter – debatteert over beide onderwerpen. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: