Deze Week
Afbeelding van aflevering: Deze Week

Deze Week

Is de planeet aarde ook geschapen in de de scheppingsweek, zoals die beschreven is in Genesis 1? Weten christenen anno 2012 nog wel raad met het verhaal van de zondeval uit Genesis 3? En waar kwam zoveel water vandaan, dat de hele aarde onder water kwam te staan? Zomaar een paar vragen die aan bod komen in deze serie. Verschillende christenen geven vanuit hun eigen werkveld een visie over verschillende thema's rondom de ontstaansgeschiedenis van de mens op aarde. Zo komen onder meer wetenschappers, theologen en publicisten aan het woord. Afl. 4: De voortijd.

Deel deze uitzending: