Israël: splijtzwam voor de kerk?
Afbeelding van aflevering: Israël: splijtzwam voor de kerk?

Israël: splijtzwam voor de kerk?

Wat is de reden dat het gesprek over Israël nog altijd tot polarisatie leidt? Is het mogelijk dat kerken en christenen elkaar over verschillen heen de hand reiken? En...einde van protestantisme in zicht?

‘Israël is een splijtzwam geworden voor de gereformeerde gezindte.’ Zo werd het afgelopen week gezegd tijdens de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken(CGK). Daar werd gediscussieerd over de vraag of de CGK wel voldoende werk maakt van evangelieverkondiging onder joden. Ook in het bestuur van de Gereformeerde Bond lijkt Israël een splijtzwam: bestuurslid Van Campen stapte op omdat hij van mening is dat het bestuur geen eenduidige visie over Israël uitdraagt. Wat is de reden dat het gesprek over Israël nog altijd tot polarisatie leidt? Is het mogelijk dat kerken en christenen elkaar over verschillen heen de hand reiken?

En: de Britse theoloog Alister McGrath, die jaren geleden het einde van het protestantisme voorspelde, lijkt gelijk te krijgen. Professor Gijsbert van den Brink trekt in een lezing de hedendaagse kerkelijke ontwikkelingen door en voorspelt dat vooral op evangelische leest geschoeide gemeenten, maar ook katholieke, hoog-liturgische kerken de toekomst hebben. Gereformeerden zitten daartussen: in de knel. Toch gelooft Van den Brink ook in de ‘verrassende taaiheid’ van de reformatorische zuil in Nederland. Heeft hij gelijk?

Het panel van Deze Week – Anne Westerduin, Henk van den Belt en Gert-Jan Segers – gaan over beide onderwerpen in debat. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: