Bijbel lezen: niet voor dummies?
Afbeelding van aflevering: Bijbel lezen: niet voor dummies?

Bijbel lezen: niet voor dummies?

Hoe onbevangen of naïef kun je de Bijbel lezen? Is de Bijbel een helder boek voor iedere gelovige? Of leest een bijbelgeleerde de Bijbel beter dan een eenvoudig christen?

Hoe onbevangen of naïef kun je de Bijbel lezen? Het Marcus-evangelie bijvoorbeeld: is dat gewoon een ooggetuigenverslag? Of is het – zoals sommige wetenschappers beweren – een verslag uit later tijd, gebaseerd op overleveringen? Moet een serieus bijbellezer wat met al die theorieën, of kan je ze beter links laten liggen? Afgelopen week verscheen het tweede deel van het boek 'Tussen tekst en lezer' van nieuwtestamenticus Arie Zwiep, waarin hij deze vragen behandelt. Is de Bijbel een helder boek voor iedere gelovige? Of leest een bijbelgeleerde de Bijbel beter dan een eenvoudig christen?

En: de gewetensbezwaarde ambtenaar – die geen homohuwelijk wil sluiten - bestaat straks niet meer. Een initiatiefwetsvoorstel van D66 kan rekenen op een forse Kamermeerderheid. Wat zijn de concrete gevolgen van dit wetsvoorstel? Hoe is het zover gekomen? En zijn er meer ontwikkelingen in het verlengde hiervan te verwachten?

Het panel van Deze Week – Koert van Bekkum, Gert-Jan Segers en Willem Smouter – gaan over deze onderwerpen in debat. Presentatie: Embert Messelink.

Mededeling

Per abuis is op zaterdag 1 juni het verkeerde programma van Deze Week uitgezonden. Onze excuses voor deze fout. Hierboven kunt u de juiste uitzending beluisteren.

Deel deze uitzending: