Deze Week
Afbeelding van aflevering: Deze Week

Deze Week

Terugblik op de week. Een panel deskundigen bespreekt een onderwerp op het snijvlak van actualiteit en geloof.

Het panel van Deze Week neemt een voorschot op het eerste Andries Radio Symposium dat aanstaande dinsdag plaatsvindt in de EO-kapel. Het thema is: Reformatorisch en evangelisch: een achterhaalde tegenstelling? Ooit was het onderscheid messcherp: een vrolijk zingende en klappende evangelische christen en een reformatorische liefhebber van dogmatiek en traditioneel psalmgezang hebben op het oog weinig gemeen. Maar tijden veranderen: christenen voelen zich nu verbonden over kerk- en traditiemuren heen. Is de tijd van deze tegenstelling voorbij? Zo ja, wat hebben we ervan geleerd? En wat betekent die overbrugde kloof voor de toekomst, plannen, dromen en idealen van christenen in Nederland?

Jan Hoek, Henk Medema en Arjan Lock gaan erover in debat. Gespreksleider: Embert Messelink.

Deel deze uitzending: