EO Muzieknacht
Afbeelding van aflevering: EO Muzieknacht

EO Muzieknacht

Non-stop muziekprogramma.

Gesprek met EO collega Andre Diepenbroek, bekend van het programma "Door de Wereld".

Zijn tekstkeuze kwam uit de profeet Jesaja, het 55ste hoofdstk:

"Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.
Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtenstruiken.
Zo zal de HEER zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken."

Deel deze uitzending: