Dichtbij de bron
Afbeelding van aflevering: Dichtbij de bron

Dichtbij de bron

Grehard Nel, fotograaf met een aantal prijzen achter zijn naam over het feit dat God hem koos....een misbruikt jochie uit een kindertehuis in Zuid Afrika.

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Deel deze uitzending: