GOD IN DE LAGE LANDEN - serie 3
Afbeelding van aflevering: GOD IN DE LAGE LANDEN - serie 3

GOD IN DE LAGE LANDEN - serie 3

We kunnen ons de geschiedenis van het christendom hier in de Lage Landen voorstellen als een vijver waarin stenen worden gegooid. De voortgang van het geloof, de historische ontwikkelingen zijn dan de stenen. Soms grote, die veel deining veroorzaakten. Andere kleiner en na een rimpeling lijken ze verdwenen. In deze derde serie van God in de Lage Landen gaat het over die bewegingen, die ontwikkelingen in de historie van het christelijk geloof hier te lande.

ISRAËL EN DE KERSTBOOM: HET REVEIL IN AMSTERDAM

In de vorige afleveringen stonden de Reformatie en de reactie op die Reformatie centraal. Een periode van politieke spanningen, geweld, vervolging, martelaren en vluchtelingen. We maken opnieuw een sprong in de tijd, van ongeveer 1700 naar 1823.

De 19e eeuw is een tijd van de rede, van vooruitgang en verlichting. Iets wat ook de kerk niet is voorbijgegaan. De kerk is het instituut waar deugd en goede zeden worden onderwezen. In dat jaar 1823 schrijft een jonge Joodse Nederlander een boekje: 'Bezwaren tegen de geest der eeuw'.

Het is Isaac Da Costa, hij is 25 jaar oud, twee keer gepromoveerd en al gevierd dichter. Maar hij gaat hiermee met allebei z'n voeten op alle tenen staan van de gevestigde orde, binnen en buiten de kerk. Het Réveil is begonnen.

We ontmoeten Krijn de Jong, stafmedewerker bij stichting Tot heil des Volks, midden in Amsterdam. Zijn stichting is nog opgericht door de geestverwanten van Da Costa...

Deel deze uitzending: