WIJ EN DE LIJDENDE KERK
Afbeelding van aflevering: WIJ EN DE LIJDENDE KERK

WIJ EN DE LIJDENDE KERK

'Leeft' de vervolgde kerk bij Nederlandse christenen? Is er aandacht voor in de dienst, de preek, het gebed? SDOK zocht het uit...

LET OP! BELUISTER HIER DE GEHELE UITZENDING VAN 'DOOR DE WERELD' EN 'ISRAËL OP 5'

OOG IN OOG MET DE VERVOLGDE KERK...

Bidden voor de vervolgde christenen wordt in veel kerken gedaan. Maar hoe concreet wordt er gebeden? Bijvoorbeeld voor het ouderpaar op de foto hierboven: hun dochter werd ontvoerd door extremistische moslims om haar tot de islam te bekeren. 'Leeft' de vervolgde kerk ook echt bij Nederlandse christenen? Stichting De Ondergrondse Kerk, SDOK, besloot een onderzoek te doen onder predikanten en voorgangers. De vraag was: of en hoe zij de vervolgde kerk een plek geven in gebed en prediking.

De resultaten werden vrijdag gepresenteerd op een predikantenconferentie in Doorn. Eén van hen, ds. Van Olst uit Utrecht, kreeg de opdracht mee de lijdende kerk daadwerkelijk in gebed en preek te verwerken. Hij deed verslag op de conferentie. 

In Door de Wereld een gesprek met directeur Edwin Baalde over de uitkomsten van het onderzoek. Algemeen secretaris Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond en ds. A.Th. van Olst reageren en vertellen over hun betrokkenheid bij vervolgde christenen...

EXTRA: BELUISTER HIER HET HELE INTERVIEW MET DRS. PIET VERGUNST

EXTRA: BELUISTER HIER HET GEHELE INTERVIEW MET EDWIN BAALDE (DIRECTEUR SDOK) EN DS. A.TH. VAN OLST


ONDERZOEK: HOE BETROKKEN ZIJN PREDIKANTEN EN VOORGANGERS?

Wat waren de opvallendste uitkomsten van het SDOK-onderzoek? Allereerst dat (maar) een kwart van de 1300 benaderde voorgangers de enquete invulde en terugstuurde. Volgens drs. P. Vergunst van de Gereformeerde Bond opvallend weinig. Er is onder christenen in Nederland te weinig aandacht voor het onderwerp christenvervolging, zegt 79% van de predikanten. Vervolging hoort bij het leven van een christen, zegt 89% van de predikanten. Ruim de helft (57%) van de predikanten ziet vervolgde christenen als ‘geloofshelden’. Vrijwel alle predikanten (97%) voelen zich verbonden met vervolgde christenen.

Lees hier het volledige onderzoek [klik hier]...

Deel deze uitzending: