HET EINDE VAN KATHOLIEK VLAANDEREN
Afbeelding van aflevering: HET EINDE VAN KATHOLIEK VLAANDEREN

HET EINDE VAN KATHOLIEK VLAANDEREN

Soms staan ze in de krant, of je ziet die oude beelden in het Journaal: foto's van een processie, een doopdienst, een demonstratie of een landdag van de bond van vrouwenverenigingen. Foto's van de kerk-van-vroeger. En het raakt je: beelden van een volkomen voorbije wereld. Het ligt eraan wie de kijker is - de één kan overvallen worden door weemoed, de ander concludeert grimmig-tevreden dat die 'toestand' voorbij is.

Door de Wereld werd in 2010 door de EO opgericht met het oog op de groei van de kerk en het geloof wereldwijd, terwijl hier de kerk leegloopt. Doel was de gelovige luisteraar of kijker te inspireren met verhalen van christenen ver weg én dichtbij. Daar staan we in de eerste nieuwe aflevering van Door de Wereld bij stil. Een tocht met Marc Reynebeau, journalist bij de de Vlaamse krant De Standaard, die een fotoboek maakte over 'Katholiek Vlaanderen'. En een gesprek met priester Hans Schouten over wat secularisatie ten diepste is.


LEESTIP: 'KATHOLIEK VLAANDEREN. EEN BEELDVERHAAL'

Wie vandaag de dag kijkt naar de foto's uit het verleden van het Belgische katholicisme, doet dat anders dan de tijdgenoten van toen. Wie er nu naar kijkt, kan worden bevangen door een gevoel van onbehagen, want hij of zij heeft het zogeheten pedofilieschandaal van 2010 nog in het geheugen, niet alleen de feiten zelf die toen aan het licht kwamen, maar ook de manier waarop de kerkelijke overheid die wandaden tot dan toe probeerde te verdoezelen en te minimaliseren. Wie dan foto's onder ogen krijgt van de glorie en het zelfbewustzijn van vroeger, kan moeilijk de neiging onderdrukken om zich af te vragen of daar dan geen onbekende drama's achter schuilgaan. Welke spanningen en trauma's liggen verborgen onder de misschien erg dunne bovenlaag van eensgezindheid, blijdschap en plechtstatigheid die op veel van die foto's zo opvalt? Wat zeggen de blikken? Welke geheimen worden hier verborgen gehouden?

Titel: Katholiek Vlaanderen - een beeldverhaal

Auteur: Marc Reynebeau

ISBN: 9789491301063

Prijs: € 39,90

Deel deze uitzending: