SINT VICTOR CENTRAAL OP 'OKTOBERFEST'
Afbeelding van aflevering: SINT VICTOR CENTRAAL OP 'OKTOBERFEST'

SINT VICTOR CENTRAAL OP 'OKTOBERFEST'

Oktober is de oogstmaand in Duitsland en overal vinden 'Oktoberfeste' plaats. In Xanten staat een martelaar centraal. En een marinier voert geloofsgesprekken - voor de Nationale Synode én op de KMA in Breda!

BELUISTER HIER DE GEHELE UITZENDING VAN 'DOOR DE WERELD' EN 'ISRAËL OP 5'...

ROMEINS OFFICIER KOOS IN DE ARENA VOOR JEZUS

Oktober is de traditionele oogstmaand, ook in Duitsland. Dat uit zich vaak in de bekende 'Oktoberfeste', waar de drank rijkelijk vloeit - bier in Beieren en wijn langs de Moezel. Zo niet in Xanten. Het plaatselijke Oktoberfest is tegelijk het feest van de stadspatroon, Sint Victor. Dit jaar werd dat met verve gevierd, want de naar Sint Viktor genoemde kathedraal van de stad bestaat 750 jaar.

Door de Wereld nam een kijkje bij een bijzondere viering in de dom, waar de schrijn met het gebeente van Sint Victor in de kerk werd geopend. Het verhaal van Sint Victor, de Romeinse officier die in 305 in de arena koos voor Jezus, is ook in 2013 inspirerend!


Bekijk onderaan de pagina het videoverslag van de vesperdienst! En 'In Beeld' geeft u een uitgebreide foto-impressie van Xantens Oktoberfest. Als u op de afbeeldingen klikt, krijgt u een vergroting te zien!


MARINIER VOERT GELOOFSGESPREKKEN

Nog maar een week, dan wordt de tweede Nationale Synode in Dordrecht gehouden. Daaraan is veel vooraf gegaan, zoals geloofsgesprekken tussen mensen uit de protestantse traditie bij vrijwilligers thuis. Zo ook in Tholen, waar een marinier de handschoen oppakte en de gesprekken organiseerde. Inmiddels kijkt adjudant Willem Hoogenraad terug op prachtige avonden en staat de agenda voor 2014 al vol. Het Evangelie delen met anderen is zijn passie - ook op de Koninklijke Militaire Academie in Breda...


VIDEO: ADJUDANT HOOGENRAAD OVER ZIJN GEBEDSGROEP BIJ DE KMA


VIDEO: XANTEN GEDENKT ZIJN MARTELAAR

No fragment specified!

IN BEELD: DE VESPERDIENST IN DE DOM VAN XANTEN

Natuurlijk is de vesperdienst in de Dom van Xanten een Rooms-Katholiek gebeuren. Er wordt een heilige herdacht, de stadspatroon, en dat gebeurd met alle gebeden, gezangen en vertoon.

Door de Wereld begon vanaf een andere kant naar dit verhaal te kijken: er was een Romeins officier, Victorius, en hij was christen. Tribuun in het Romeinse leger, een commandant. Het grootste deel van het legioen waartoe hij behoorde, bestond uit christenen. Zij weigerden de Romeinse goden gunstig te stemmen tijdens een offerfeest aan de vooravond van een veldtocht. Het legioen werd in het huidige St. Moritz afgeslacht. Een kleine groep met aanvoerder Victorius was reeds vooruit gegaan - zij werden bij Xanten aangehouden. Victorius werd in de arena voor de keus gesteld: offeren of voor Jezus kiezen. Hij koos het laatste en werd terecht gesteld. Meestal gebeurde dat in deze contreien door tegen een wild dier te vechten, bijvoorbeeld een beer die in het woud was gevangen.

Zijn graf bleef bekend en werd later de plek voor een kapel, een kerk en uiteindelijk de huidige kathedraal. In de reliekschrijn worden overblijfselen bewaard en 'vereerd', maar niet aanbeden. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het niet om de beenderen van Victorius, want in 1933 werden bij opgravingen overblijfselen gevonden van twee mannen die op gewelddadige wijze aan hun einde waren gekomen. Precies op de plek waar Victorius' graf zou moeten zijn. Kortom: hij ligt in de kerk begraven, maar het gebeente in de schrijn is van iemand anders. 

Waar het om gaat, aldus conservator Elisabeth Maas (zie foto's interview) van het Xantener Stiftsmuseum, is dat de stad en de gelovigen van Xanten in een traditie staan van 1000 jaar christendom, waarbij de herdenking van Sint Victor een belangrijk middel is om het Evangelie met anderen te delen.

Door de Wereld neemt u mee naar het stedelijk museum en de vesperdienst in de Dom van Xanten en maakt u met dit beeldverslag deelgenoot van iets bijzonders, christelijke traditie, waarachter een mooi en inspirerend verhaal schuil gaat!

Het puike camerawerk is van Rien Boxum. Klik op de afbeeldingen en u krijgt een prachtige vergroting te zien!

Deel deze uitzending: