Alex Brenninkmeijer
Afbeelding van aflevering: Alex Brenninkmeijer

Alex Brenninkmeijer

Alex Brenninkmeijer, Nationale ombudsman

Foto: Jacqueline de Haas

Op 28 juni 2005 is dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer door de Tweede Kamer der Staten-Generaal benoemd tot Nationale ombudsman. Hij is op 27 september 2005 beëdigd en vervult vanaf 1 oktober 2005 officieel het ambt van Nationale ombudsman. De Tweede Kamer benoemde hem op 18 januari 2011 voor een tweede ambtsperiode van 6 jaar.
Alex Brenninkmeijer is in 1951 in Amsterdam geboren. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1976 zijn doctoraal examen in de studierichting Nederlands recht deed. In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in de democratische rechtsstaat.
Werkervaring

Tot zijn benoeming als Nationale ombudsman was Alex Brenninkmeijer rechter bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied van sociale zekerheid, ambtenarenrecht en belastingrecht. Zo was hij van 1995 tot 2002 vice-president bij de Centrale Raad van Beroep. In 1995 werd Alex Brenninkmeijer hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden. Vanaf 2003 was hij ook als hoogleraar verbonden aan de Albeda-leerstoel voor arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR (Alternative Dispute Resolution). Daarnaast was hij redacteur van verschillende juridische bladen, zoals het Tijdschrift voor de Rechtelijke Macht TREMA en het Nederlands Juristenblad NJB, en is hij hoofdredacteur van het Handboek Mediation en het tijdschrift voor Conflicthantering.

Alex Brenninkmeijer is voortrekker op het gebied van conflictbemiddeling en mediation. Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van goede verhoudingen tussen burger en overheid, conflictanalyse en methoden van conflictoplossing.

Deel deze uitzending: