Willem Aantjes
Afbeelding van aflevering: Willem Aantjes

Willem Aantjes

Willem Aantjes, oud-politicus Foto: Dik Ludikhuize

Mr Willem Aantjes werd geboren in een gereformeerde-bondsgezin in Bleskensgraaf. In de oorlog was hij werkzaam bij de PTT, die hem "uitleende" aan het Duitse "zusterbedrijf". Medio 1944 onttrok hij zich daar aan op een manier, die later op het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan nog tegen hem zou worden uitgespeeld.

Hij was van 1959 tot 1978 Tweede-Kamerlid, eerst voor de ARP, waarvan hij de laatste fractievoorzitter was, daarna voor het CDA, waarvan hij de eerste fractievoorzitter was.

Zijn naam is vooral verbonden aan twee gebeurtenissen. De eerste is de rede, die hij in 1975 hield op het eerste CDA-congres en die later wel zijn Bergrede is genoemd en waarin hij concreet uiteenzette tot welke verplichtende praktische toepassingen de boodschap van het Evangelie leidt.

De tweede gebeurtenis is zijn abrupte aftreden, toen historicus Loe de Jong hem beschuldigde van een "fout oorlogsverleden". Hoewel hij de beschuldigingen ontkende, verdroeg de politieke spilfunctie, die hij toen als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij had, zich z.i. niet met de opspraak. Een nader onderzoek door een gezaghebbende Commissie van Drie bevestigde, dat niet de lezing van De Jong, maar die van Aantjes de juiste was.

In een uitzending van de TV-rubriek "Het Zwarte Schaap" spraken de politieke hoofdrolspelers uit 1978 (CDA-premier Van Agt, VVD- minister Pais, PvdA-fractievoorzitter Van Thijn) uit, dat Aantjes groot onrecht was aangedaan (De Jong weigerde zelf aan de uitzending deel te nemen).

Het CDA belegde onder leiding van partijvoorzitter Peetoom en politiek leider Van Haersma Buma ter gelegenheid van Aantjes' 90e verjaardag een bijeenkomst over zijn betekenis voor de politiek en voor zijn partij.


Deel deze uitzending: