Patricia Zorko
Afbeelding van aflevering: Patricia Zorko

Patricia Zorko

Patricia Zorko waarnemend korpschef KLPD

Zij begon haar loopbaan bij de regiopolitie Utrecht, onder meer als districtschef en chef van de Divisie Recherche. In deze periode rondde zij de studie Openbaar Bestuur af. Patricia Zorko kwam in 2006 in dienst bij het KLPD, waar zij leiding gaf aan de nieuwe Dienst Internationale Politiesamenwerking (DINPOL). Na de fusie met de Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD ontstond de Dienst IPOL, eveneens onder haar leiding. In 2009 trad zij toe tot de KLPD-korpsleiding en sinds 2011 bekleedt zij haar huidige functie.

Tevens is Patricia Zorko momenteel kwartiermaker voor de Landelijke Eenheid binnen de nationale politie, die op 1 januari 2013 van start gaat. Vanaf die datum vormt het KLPD niet langer een zelfstandig korps. Alle medewerkers gaan over naar de nationale politie en de Landelijke Eenheid neemt een belangrijk deel van de KLPD-taken over. Daar leveren ruim vijfduizend medewerkers op zo’n 160 locaties in binnen- en buitenland hun bijdrage aan veiligheid. De Landelijke Eenheid verricht zelfstandige taken zoals de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme, het bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis en andere hoogwaardigheidsbekleders en het bestrijden van onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur. Daarnaast ondersteunt de Landelijke Eenheid de tien regionale eenheden van de nationale politie. Onder meer met specialisten op het gebied van recherche en forensische opsporing, maar ook met bijvoorbeeld politiehonden, politiepaarden en helikopters.

Patricia Zorko streeft naar innovatie met betrekking tot opsporing en informatie, vanuit de visie dat diversiteit in de organisatie hiertoe een voorwaarde is. Zorko leverde onder meer een belangrijke bijdrage aan de realisatie van Operations bij het KLPD, een belangrijke stap op het gebied van informatiegestuurde en integrale aansturing van actuele politieoperaties. Verder gaf zij een impuls aan het professionaliseren van internationale politiesamenwerking, onder het motto ‘de wijk met de wereld verbinden’. Internationaal politiewerk heeft nog onverminderd haar belangstelling. Zo bracht Patricia Zorko eind 2011 een werkbezoek aan Afghanistan. Daar maakte zij nader kennis met het werk van Nederlandse politiecollega’s die in dat land gestationeerd zijn in het kader van de European Union Police Mission.

Deel deze uitzending: