Jan Bakker
Afbeelding van aflevering: Jan Bakker

Jan Bakker

Jan Bakker, directeur Alpha cursus Nederland

Jan Bakker werd geboren in 1954 in Axel, Zeeuwsch-Vlaanderen.

Hij groeide op in Rotterdam. Studeerde vervolgens aan de Pedagogische Academie ‘Kweekschool met den Bijbel’, gaf vijf jaar les in achterstandswijken. Daarna bezocht hij de Lerarenopleiding SOL in Utrecht.

Hij gaf 5 jaar les in aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst. Intussen trouwde hij met Gertruud en kregen ze vier kinderen, nu in de leeftijd van 18-28.

Op 35 jarige leeftijd werd hij gevraagd Project Serve op te zetten binnen Youth for Christ. Diakonale werkvakanties zoals ze nog steeds worden verzorgd door het huidige Livingstone. Een bijzondere tijd waar zijn betrokkenheid bij Oost-Europa nieuwe vormen aannam. Spiritueel gezien ook een belangrijke tijd. Free-lance presenteerde Jan voor de EO enige TV programma’s zoals Man en Macht en later Tijdsein.

In 1996 kwam hij in aanraking met de Alpha-cursus in Londen. Vanaf 1998 is hij daar als landelijk coördinator en later als directeur aan verbonden. ‘An amazing job’, zoals hijzelf zegt. ‘Alsof steeds opnieuw gordijnen worden opengetrokken’. Jan en zijn vrouw wonen in Houten.

Deel deze uitzending: