Gods genadeboek en mijn lievelingsboek
Afbeelding van aflevering: Gods genadeboek en mijn lievelingsboek

Gods genadeboek en mijn lievelingsboek

De leiding van de samenkomst heeft ds. A. Goedvree, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Uddel.

Vanavond vanuit de Hervormde Kerk in Uddel.

De leiding van de samenkomst heeft ds. A. Goedvree, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Uddel.

Muzikale medewerking verleent het Christelijk Gemengd Koor 'Viva Vox' o.l.v. Marcel van de Ketterij. Arie Kortleven bespeelt het orgel.

1. Inleidend orgelspel
2. Samenzang: Psalm 119 : 53 en 84 (OB) 'Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet'
3. Schriftlezing: 2 Timotheüs 4 : 6 - 13
4. Koorzang: Zo lief had God, de Vader ons
5. Meditatie: GODS GENADEBOEK EN MIJN LEVENSBOEK
6. Samenzang: Gezang 180 : 1, 2 en 7 (NHB) 'Beveel gerust uw wegen'
7. Koorzang:
a) Psalm 16
b) De goede Herder
8. Dankgebed en voorbede
9. Samenzang: Psalm 56 : 4 en 6 (OB) 'Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'
10. Uitleidend orgelspel

Samenstelling: Joke Bakker
Presentatie: Petra de Joode
laatonsderustdagwijden@eo.nl

Deel deze uitzending:

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.