De beker van Jezus' lijden: de beker geleegd
Afbeelding van aflevering: De beker van Jezus' lijden: de beker geleegd

De beker van Jezus' lijden: de beker geleegd

De leiding van de samenkomst heeft ds. A. van Vuuren, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Amstelveen.

Vanavond vanuit de Ichthuskerk in Katwijk.

De leiding van de samenkomst heeft ds. A. van Vuuren, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Amstelveen.

Muzikale medewerking verleent het Christelijk Gemengd Koor 'Immanuël' o.l.v. Peter Burger. André van Vliet bespeelt het orgel.

1. Inleidend orgelspel
2. Samenzang: Gezang 46 : 1, 6, 7 en 8 (NHB) 'Als ik in gedachten sta'
3. Schriftlezing: Johannes 19 : 25 - 30
4. Koorzang: Psalm 22 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij'
5. Meditatie: DE BEKER VAN JEZUS' LIJDEN: DE BEKER GELEEGD
6. Samenzang: Psalm 23 : 1 en 3 (NHB) 'De God des heils wil mij ten herder wezen'
7. Koorzang:
a) Come to the Cross
b) Rots der eeuwen - Floris Ouwehand, tenor
8. Dankgebed en voorbede
9. Samenzang: Gezang 49 : 3 (NHB) 'Heer, verzoener van mijn zonden'
10.Uitleidend orgelspel

Samenstelling: Joke Bakker
Presentatie: Petra de Joode
laatonsderustdagwijden@eo.nl

Deel deze uitzending:

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.