Blij en vrijmoedig
Afbeelding van aflevering: Blij en vrijmoedig

Blij en vrijmoedig

De leiding van de samenkomst heeft ds. P.G. Oskamp, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Waverveen.

Vanavond vanuit de Hervormde Kerk in Wilnis.

De leiding van de samenkomst heeft ds. P.G. Oskamp, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Waverveen.

Muzikale medewerking verleent het Christelijk Mannenkoor 'Immanuël' o.l.v. Jan Verhoef. Marco den Toom, orgel.

1. Inleidend orgelspel
2. Samenzang: Lied 27 : 1, 2 en 3 (Opw.) 'Leid mij, Heer, o machtig Heiland'
3. Schriftlezing: Psalm 51
4. Koorzang: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere'
5. Meditatie: BLIJ EN VRIJMOEDIG
6. Samenzang: Psalm 51 : 6 en 7 (OB) 'Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet'
7. Koorzang:
a) Vaste rots van mijn behoud
b) Kom Heer Jezus, ja kom spoedig
8. Dankgebed en voorbede
9. Samenzang: Gezang 173 : 1, 3 en 5 (NHB) 'Alle roem is uitgesloten'
10.Uitleidend orgelspel

Samenstelling: Joke Bakker
Presentatie: Petra de Joode
laatonsderustdagwijden@eo.nl

Deel deze uitzending:

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.