De beker van Jezus' lijden: de beker geweigerd
Afbeelding van aflevering: De beker van Jezus' lijden: de beker geweigerd

De beker van Jezus' lijden: de beker geweigerd

De leiding van de samenkomst heeft ds. J.B. ten Hove, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Katwijk.

Vanavond vanuit de Ichthuskerk in Katwijk.

De leiding van de samenkomst heeft ds. J.B. ten Hove, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Katwijk.

Muzikale medewerking verleent het Christelijk Gemengd Koor 'Immanuël' o.l.v. Peter Burger. André van Vliet bespeelt het orgel.

1.  Inleidend orgelspel
2.  Samenzang: Psalm 22 : 1, 8 en 11 (NHB) 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij'
3.  Schriftlezing: Mattheüs 27 : 27 - 37
4.  Koorzang: Kom naar de hof van Gethsemané
5.  Meditatie: DE BEKER VAN JEZUS' LIJDEN: DE BEKER GEWEIGERD
6.  Samenzang: Gezang 39 : 1, 2, 3 en 4 (NHB) 'Lam Gods, dat zo onschuldig'
7.  Koorzang:
a)  Psalm 38 'Groot en eeuwig Opperwezen'
b)  Aan het kruis genageld
8.  Dankgebed en voorbede
9.  Samenzang: Gezang 48 : 1, 3 en4 (NHB) 'Als ik het wond're kruis aanschouw'
10.Uitleidend orgelspel

Samenstelling: Joke Bakker
Presentatie: Petra de Joode
laatonsderustdagwijden@eo.nl

Deel deze uitzending:

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.