Ga in het schip, zegt Gij, vaar naar de overkant, wacht daar op Mij
Afbeelding van aflevering: Ga in het schip, zegt Gij, vaar naar de overkant, wacht daar op Mij

Ga in het schip, zegt Gij, vaar naar de overkant, wacht daar op Mij

De leiding van de samenkomst heeft ds. W.L. Terlouw, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Dronten.

Vanavond vanuit 'De Ark' te Dronten.

De leiding van de samenkomst heeft ds. W.L. Terlouw, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Dronten.

Muzikale medewerking verleent het Hervormd Kerkkoor Kampen en  het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten o.l.v. Harry Hamer.
Gerwin van der
Plaats bespeelt het orgel.

1.  Inleidend orgelspel
2.  Samenzang: Gezang 324 : 1, 2, 3 en 4 (LvdK) 'Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here'
3.  Schriftlezing: Marcus 6 : 32 - 37a en 45 - 52
4.  Koorzang: Hij leidt mij
5.  Meditatie: GA IN HET SCHIP, ZEGT GIJ, VAAR NAAR DE OVERKANT, WACHT DAAR OP MIJ
6.  Samenzang: Gezang 56 : 1, 3, 5 en 6 (LvdK) 'Ga in het schip, zegt Gij'
7.  Koorzang:
a)  Bij U komt mijn hulp vandaan (Psalm 121)
b)  Toch overwint eens de genade
8.  Dankgebed en voorbede
9.  Samenzang: Psalm 107 : 1, 12 en 13 (LvdK) ' Gods goedheid houdt ons staande'
10. Uitleidend orgelspel

Productie: Joke Bakker
Presentatie: Petra de Joode
laatonsderustdagwijden@eo.nl

Deel deze uitzending:

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.