Leef je Geloof
Afbeelding van aflevering: Leef je Geloof

Leef je Geloof

Met vandaag o.a. bijbelverhalen in LEGO en ds. Arie vd Veer over het nieuwe boek van Billy Graham.

12.07 Leef je geloof - nieuws

Lego... wie heeft er niét mee gespeeld! Elk jaar trekt Lego World in de IJsselhallen Zwolle zo'n 70.000 bezoekers, en dat zijn echt niet alleen maar kinderen. Tot en met 23 oktober loopt de 12e editie nog. Er wordt bewonderd, gespeeld en gebouwd. Dit jaar kunnen bezoekers ook kennismaken met bíjbelverhalen in Lego, gebouwd door Alfred Doorn. We bellen hem in Zwolle.

 

12.13 Vandaag de Dag

Ds. Arie vd Veer bespreekt het nieuwste boek van Billy Graham: 'Bijna thuis'. Een boek over zinvol leven als oudere, als je werkzame leven erop zit. Ds. vd Veer schreef het voorwoord. Billy Graham hoopt op 7 november 94 jaar te worden.

 

12.27 De verbazing van Willem Ouweneel

Willem komt zich bij ons aan tafel drie minuten lang verbazen over wat hij om zich heen hoort, ziet of leest.

 

12.33 Jouw Spiritualiteit 

Guurtje Leguijt schrijft kinderboeken en romans, die bijzonder in de smaak vallen. Ze pakt vaak heftige onderwerpen, over jonge mensen die opgroeiden zonder ouders, zonder liefde of zonder roots, ook weer in haar nieuwste boek 'Badwater'.

Guurtje heeft de Spiritualiteitwijzer ingevuld. Wat zegt de uitkomst over haarzelf en over de inhoud van haar boeken? Herkent ze zichzelf daarin? En God? Wie is Hij voor haar?

Zie ook: www.guurtjeleguijt.nl

 

13.05 De Kerk in 2020: 

Wie bereiken de meeste heidenen: gevestigde kerken of nieuw-geplante kerken? Hoe pakken ze dat aan, en... wat is het effect? Wìllen kerken de niet-gelovigen eigenlijk wel bereiken met het evangelie? Alrik Vos deed er onderzoek naar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dat komt hij vanmiddag toelichten.

Wat is eigenlijk zijn èigen visie op 'De kerk in 2020'?

Zie ook: www.nd.nl/digitale-editie/20120919/2

 

13.18 Het geloofsdagboek van: Rene Ruitenberg 

Na zijn professionele schaatscarriere heeft hij zich nog geen seconde verveeld. Hij fietst, hij spreekt, hij preekt en hij neemt zakenmensen mee naar het René Kids Centre, zijn project voor kansarme kinderen in Namibië. De vorige keer dat we hem spraken, afgelopen september, was hij daar net met zijn gezin geweest en werd hij erg bepaald bij de geestelijke strijd rond dat project. Hij vertelde over satanisten die het Kids Center op allerlei manieren dwarszitten. 

Wat heeft hij sindsdien met God beleefd?

zie ook: www.renekidscentre.nl

 

13.28 Bijbelverhaal in 1 minuut:

Kerkplanter in Purmerend, dominee Frits Jongboom, gaat die uitdaging aan.

 

13.30 Andries:

Dogmatiek is het onderdeel van de theologie dat de geloofswaarheden bestudeert. Maar wat is dan niéuwe dogmatiek? Valt er nog wel iets nieuws te zeggen over het christelijk geloof? Zéker wel, vindt dr. Kees van der Kooi, die er samen met dr. Gijsbert vd Brink een boek over schreef, dat deze maand verschijnt. Andries gaat er twee uitzendingen lang over praten met dr. Kees van der Kooi. 

Deel deze uitzending: