Leef je Geloof
Afbeelding van aflevering: Leef je Geloof

Leef je Geloof

Dit is Cees Vork van 'Op de Bres'. Hij zou profvoetballer worden maar werd profvoorbidder...

 

 

12.07 - Nieuws
Nog steeds is de volle omvang van de ramp die zich op de Filipijnen heeft voltrokken niet helemaal
duidelijk. Naast duizenden doden worden er ook nog heel veel mensen vermist. Hoe is de situatie daar
nu en hoe moet het verder? Dat vragen we aan Carla van Weelie. Zij was daar namens EO Metterdaad.
Ze is net terug.


 
12.13 - Vandaag de Dag
Gisteren, 22 november was het precies 50 jaar geleden dat de Amerikaanse president J.F. Kennedy
werd vermoord. Maar wist u dat op precies die dag ook de Britse schrijver C.S.Lewis overleed? Hij is
bekend van onder meer de Kronieken van Narnia, en van zijn boeken over het christelijk geloof, zoals 
Brieven uit de hel, en Onversneden Christendom. Over zijn betekenis voor het christelijke denken praten
we met Lewis-kenner Albert Veerman.

 

12.27 - De Verbazing van Willem Ouweneel
Willem Ouweneel komt zich elke week drie minuten lang verbazen over iets dat hem de afgelopen dagen
is opgevallen of heeft geraakt. 12.33 - Jouw Spiritualiteit
Doloris Leeuwin, presentator van de televisieprogramma's als Het KlokhuisHoe?Zo!, Knoop in je zakdoek,
en het Sinterklaasjournaal heeft onze Spiritualiteitwijzer ingevuld. Vorig jaar won ze de Nationale IQ-test (BNN) met een IQ van 159... extreem hoog dus. Maar zo'n test meet niet je spiritualiteit en dáár zijn wíj nou juist benieuwd naar. Zou ze de uitkomst herkennen of zou die haar, net als de IQ-test, verrassen? Welke uitdaging krijgt ze mee?

 

13.07 - Oprichters
Hij had profvoetballer moeten worden, maar werd een voorbidder. Cees Vork stond in de tachtiger
jaren aan de wieg van de gebedsbeweging Op de Bres en leidt dat werk nog steeds. Wist u dat er
non-stop wordt gebeden voor alle Nederlanders? We gaan met Cees praten over het ontstaan en de
focus van die gebedsbeweging, maar ook over zijn eigen ervaring als bidder en voorbidder.

 

13.20 - Bijbelverhaal in 1 minuut
Vandaag: 'alles in kannen en kruiken' door Thea Westerbeek, n.a.v. 1 Koningen 17: 8 - 24.

 

13.24 - Het geloofsdagboek van...
Coach, schrijver en spreker Paulien Vervoorn. Wat heeft ze de afgelopen tijd met God beleefd en hoe
heeft dat haar leven en haar geloof beïnvloed? Paulien leest voor uit haar geloofsdagboek.

 

13.30 - Andries Radio
Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z’n minst naïef, of zweverig? Moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat. Atheïsten beroepen zich op argumenten om aan te
tonen dat God niet bestaat. Met hun boek 'God Bewijzen' tonen Stefan Paas en Rik Peels aan dat er aan
deze argumenten nogal wat mankeert. 

Deel deze uitzending: