Kees Kant & Aaldert Prins
Afbeelding van aflevering: Kees Kant & Aaldert Prins

Kees Kant & Aaldert Prins

Een programma met een variëteit aan muziek gelardeerd met korte gedachten en citaten. Met in het eerste uur muziek van de jazz pianist Ahmad Jamal. Tussen vier en vijf een ontmoeting met Aaldert Prins over de evangelische beweging in Belgie beginnend begin 20ste eeuw. Omstreeks half zes in de boekenkast een gesprek met Kees Kant over het door hem geschreven boek "Van Eisenach naar Bethlehem". Ds. Kees Kant is predikant binnen de Protestantse Kerk Nederland. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Toetssteen. Van de website:toetssteen-boeken.nl: Een gevaarlijke herinterpretatie van Gods beloften Op 6 mei 1939 was het feest op de Wartburg in Eisenach. Een select gezelschap van professoren en predikanten van de Deutsche Christen vierde de oprichting van een kerkelijk instituut op exact dezelfde datum als de aankomst van Luther in deze machtige burcht in 1521. Het Eisenacher instituut had de taak op zich genomen om alles in de kerk te ontdoen van Joodse invloeden. Het is verbijsterend om te lezen hoe professoren en predikanten van de Evangelische Kirche zich inspanden uit vrije wil om de Bijbel te ontdoen van Joodse elementen. Men werkte door tot het bittere eind in 1945 en publiceerde in oorlogstijd tal van anti-Joodse boeken en zelfs een ontjoodste Bijbel en catechismus. Het gedachtegoed van het instituut in Eisenach is niet verdwenen maar leeft onopgemerkt nog door in de kerken, ook in Nederland. Dit boek heeft als doel om deze leugens bloot te leggen zodat u ze kunt herkennen. Dat geldt ook voor de Palestijnse bevrijdingstheologie die nu wereldwijd gehoor vindt in de christenheid. De Bijbeluitleg van het instituut Sabeel en het Bethlehem Bible College klinkt heel anders dan die van het Lutherse instituut in Eisenach. Maar de mooie schijn bedriegt. Evenals in Eisenach geven nu Palestijns- christelijke theologen een vertekening van de beloften van God en van de rol van Israël in Zijn heilsplan. In Eisenach bedacht men dat Jezus een Ariër was en nu wordt Hij voorgesteld als een Palestijn die lijdt onder de bezetting. De voorbeelden van herinterpretatie van de Bijbel in Eisenach en Betlehem zijn uitgebreid gedocumenteerd in dit boek evenals de uitspraken door de eeuwen heen van kerkleiders over de Joden. De bestudering van deze zwarte bladzijden in de kerkgeschiedenis is nodig om hedendaagse misleiding en misvatting te herkennen.

Deel deze uitzending:

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.