Boek paus geheel in het teken van Jezus

Boek paus geheel in het teken van Jezus

Paus schrijft boek over lijden en sterven van Jezus. Very Patty over de rol van de kerk in de geschiedenis van de Molukkers. Christelijke Irakezen verlaten massaal hun woongebied.

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van het boek 'Jezus van Nazareth. Lijden, dood en verrijzenis'. Een boek dat geschreven is door de Paus. In het tweede deel van de Jezus-biografie gaat Benedictus in op centrale thema’s van het christelijk geloof: de reden van Jezus’ dood en de betekenis van zijn verrijzenis.

Op Goede Vrijdag mogen de gelovigen voor het eerst vragen stellen aan de paus. Door de Wereld vroeg zich af of katholiek Nederland nog wat kan leren van het boek van de paus en reisde af naar Den Bosch. Wat weten de katholieke mensen op straat nog van het paasverhaal? In de studio spreekt Andries met Antoine Bodar over het boek van de Paus. Wat zegt het boek over de verijzenis en wat vindt hij van het wetenschappelijke karakter van het boek?

Molukkers in Nederland

Zestig jaar geleden kwamen de eerste Molukse gezinnen naar Nederland. De mannen hadden hun uniform nog aan toen ze van de boot af liepen. Ze waren als militair in dienst van Nederland en hoopten hier hun dienst af te maken en dan terug te keren. Maar dat gebeurde niet. Onder de Molukse bevolking ontstond bitterheid over de niet nagekomen beloften van Nederland. Het geloof in God was voor veel Molukkers in die dagen hun enige lichtpunt En dat is het nog steeds. Anne Mar ging op stap met een Molukse predikant en hoorde zijn indrukwekkende verhaal.

Christenen ontvluchten massaal Irak

Sinds de val van Sadam Hussein in 2003 is het aantal christenen in Irak ongeveer gehalveerd. Velen worden ontvoerd en vermoord en anderen besluiten om Irak te ontvluchten. Eén van de verzamelplekken voor deze vluchtelingen is de Vlakte van Ninevé. Daar beveiligen de christenen zich tegen terreur met hun eigen militie. De Nederlandse Attiya Gamri maakt zich al jaren sterk voor een eigen provincie voor de christenen in Noord-Irak. Hiervoor gaat ze regelmatig naar het land van haar voorouders en elke keer als ze komt, wordt ze vanwege het grote gevaar beschermd door tientallen beveiligers en politiemensen. Collega Timo Gerritsen reisde af naar Irak en maakte een indrukwekkende reportage over de hachelijke situatie van de Irakese Christenen.

Deel deze uitzending: