Hoe kan God lijden toestaan?

Live praatprogramma over geloofs- en levensvragen, waar de kijker aan mee kan doen door te bellen naar de studio. Er komt een herkenbaar onderwerp aan de orde, dat besproken wordt door Menno Helmus en twee gasten in de studio. Kijkers kunnen bellen en het gesprek met hen aangaan. Ook kunnen kijkers sms'en, of met elkaar in discussie gaan op het forum van de website.

'Als God een God van liefde is, hoe kan hij dan het lijden in de wereld toestaan? Waarom geneest hij mij niet van de ziekte die mijn leven bedreigt? Waarom zorgt hij er niet voor dat er geen ellende meer is?' Prangende vragen, die veel worden gesteld. Ook aan ons, medewerkers van HelpDesk Live. Daarom staat in deze uitzending de volgende vraag centraal: 'Hoe kan God lijden toestaan?'

Zoals elke zondag komt ook nu weer een aantal stevige stellingen aan bod, waaronder: 'Een God die van ons houdt, laat ons niet lijden!', 'Als God almachtig is, voorkomt hij het lijden!', 'Van God komt het goede, van de duivel het kwade!' en 'God heeft een bedoeling met het lijden!'

Menno Helmus praat met Maaike Schalk (pastoraal werker) en ds. Peter Kos over het onderwerp 'Hoe kan God lijden toestaan?'. Kijk zondagavond naar HelpDesk Live en mail ons je verhaal of vraag. Je kunt je vraag ook inspreken op de gratis voicemail van HelpDesk Live (035 - 647 49 69). Elke vraag is welkom.

N.B. Deze uitzending is een herhaling. Je kunt dus tijdens de uitzending niet naar de studio, maar wel naar Nazorg bellen.

video

121 Reactie(s)

DPM

Maar Hij redt van het zwaard van hun mond, de arme uit de hand van de sterke. Zo is er dan voor de geringe hoop, en sluit de boosheid haar mond. (Job 5: 15-16).

DPM

Vervloekt is hij, die het recht van vreemdeling, wees en weduwe buigt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. (Deut. 27: 19).

DPM

Gij zult het recht van vreemdeling en wees niet buigen; ook zult gij het kleed der weduwe niet tot pand nemen. (Deut. 24: 17).

DPM

Want armen zullen nooit in het land ontbreken; daarom gebied ik u aldus: Gij uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendige en de arme in uw land. (Deut. 15:11).

DPM

Want de Here, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de grote sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt; die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. (Deut. 10: 17-18).

DPM

Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen: Ik ben de Here, uw God. (Leviticus 19: 10).

DPM

Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. (Exodus 22:22).

Kleinood

Dit bedoel ik dus Jo. Kijk eens hoe mooi jij je lieve hart laat spreken om een ander in nood of verdrukking te bemoedigen. Jij die zo diep hebt gezeten met je gebroken hart en een verbrijzelde geest en die nu op weg is naar haar herstel. Weet dat wat jij een ander belangeloos geeft, je Godswege dit ook terug zult ontvangen in veelvoud. Ik lees iedere keer met meer vreugde en verbazing naar je woorden; het klinkt als muziek in de oren Jo. Ga zo door. Je doet het geweldig en echt er zal ook een moment komen dat jij steeds meer innerlijke rust, vrede en vreugde en blijdschap zult ervaren. Lieve groet, Kleinood

Jo

Lieve Kyra, Zo moet Jezus Zich aan het kruis ook gevoeld hebben, toen Hij zei: Mijn God waarom hebt Ge Mij verlaten. Als iemand hevig lijdt en zelfs de dood voor ogen ziet, lijkt God ver weg. Maar Jezus zei gelijk daarna: Ik beveel Mijn Geest in Uw handen. Hij wist dat Zijn Vader wel nabij was, alhoewel Hij dat niet gelijk merkte. Wat is dit toch moeilijk, ik wist er niet meteen een reactie op en vrees dat dit ook niet in goede aarde zal vallen. Iedereen heeft wel eens een gevoel van totale verlatenheid. Ik hoop en bid, lieve Kyra, dat je eens Gods nabijheid zal mogen ervaren. Ook al voel je je in nood en totale verlatenheid. Sterkte en beterschap toegewenst en al lijkt het soms van niet, maar God is wel nabij en ziet onze noden. Liefs, Jo

kyra

Ik heb zojuist via internet de uitzending beluisterd. Toen ik chemo kreeg, was ik zodanig ziek, dat het enige wat ik kon bidden: God, help me. Terwijl er in de uitzending gesproken wordt over Gods nabijheid in het lijden, was God juist zo ver weg voor mij! (Ik weet en geloof wel dat Hij nabij is, maar het voelde zo heel anders). Als het lijden heel dichtbij komt, dàn zijn de antwoorden niet meer eenvoudig....