tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause

Programma informatie

Een informatieve medische serie waarin bijzondere ontwikkelingen op het gebied van academische topzorg worden belicht.

Kindergeneeskunde

Serie reportages over academisch-medische topzorg op de Intensive Care-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland.

Topzorg in VUmc/Amsterdam

Serie reportages vanuit universitaire medische centra. Patiënten en artsen vertellen over hun belevenissen rondom beelden van vaak unieke en ...

Hersenchirurgie en dotteren

Serie reportages vanuit universitaire medische centra. Patiënten en artsen vertellen over hun belevenissen rondom beelden van vaak unieke en ...

Kijken naar kijkoperaties

Serie reportages vanuit universitaire medische centra. Patiënten en artsen vertellen over hun belevenissen rondom beelden van vaak unieke en ...

Vechten voor genezing

Serie reportages vanuit universitaire medische centra. Patiënten en artsen vertellen over hun belevenissen rondom beelden van vaak unieke en ...

Intensive Care

Serie reportages vanuit universitaire medische centra. Patiënten en artsen vertellen over hun belevenissen rondom beelden van vaak unieke en ...

Intensive Care

Serie reportages vanuit universitaire medische centra. Patiënten en artsen vertellen over hun belevenissen rondom beelden van vaak unieke en ...

Intensive Care

Serie reportages vanuit universitaire medische centra. Patiënten en artsen vertellen over hun belevenissen rondom beelden van vaak unieke en ...

Intensive Care

Serie reportages vanuit universitaire medische centra. Patiënten en artsen vertellen over hun belevenissen, rondom beelden van vaak unieke en ...

Kinderen en medicijnen

Serie reportages over academisch-medische topzorg op de Intensive Care-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland.

Terug naar het leven

Serie reportages over academisch-medische topzorg op de Intensive Care-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland.

De kinderarts

Serie reportages over academisch-medische topzorg op de Intensive Care-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland.

De hartchirurg

Serie reportages over academisch-medische topzorg op de Intensive Care-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland.