tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause

Hang loose

Daan, Jelle en Vivienne hebben een speciaal Hawaiiaans gebaar geleerd. Maar wat betekent het eigenlijk?

Hang loose