Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

Meditatie | Het getuigenis van de Heilige Geest

In Christus en naar de Geest

De Heilige Geest en onze geest: een grotere tegenstelling is niet denkbaar. Onze menselijke geest staat niet los van ons brein, maar is meer dan ons verstand. In onze geest leeft de emotie. We vinden er diepe verlangens maar ook onreine begeerten. Onze geest kan ook ziek zijn. De menselijke geest kan zelfs ver-ziekt zijn.

En dan de Heilige Geest. Die is God in eigen Persoon: Hoog, Heilig, Verheven. God die te vrezen valt. In Psalm 147 lezen we dat Gods gedachten onpeilbaar diep zijn. De Geest onderzoekt die diepten, zegt Paulus.

Hij kènt die diepten. Het is dan ook om van te duizelen, maar ook ontroerend dat die Geest in onze geest binnenkomt. Hoe? Zoals de wind niet zichtbaar, maar wel voelbaar is. Zo doorwaait en vervult de Geest merkbaar onze geest. En waar? Het gebeurt daar, waar het Woord van God opengaat voor ons hart: tijdens de verkondiging of in stille overdenking.

Vandaag mediteert dr.ir. Jan van der Graaf naar aanleiding van Romeinen 8:15-17. Beluister hier de meditatie.

Dr.ir. Jan van der Graaf was algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.