Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

Nieuw: de Groene Bijbel

Voor duurzaam leven

Nu verkrijgbaar: de Groene Bijbel. Deze speciale uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling is gedrukt op gerecycled bijbelpapier. Vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zamelden hiervoor meer dan 100.000 oude bijbels in.

“Met deze editie laten we zien dat de Bijbel een inspiratiebron is voor een ‘groen, duurzaam leven’,” zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. “Ook hopen we dat meer mensen door deze uitgave de relevantie van de Bijbel zullen ervaren.”

Groene teksten
In de Groene Bijbel zijn 1.684 Bijbelteksten over natuur en duurzaamheid groen gemarkeerd. “Die teksten houden ons een spiegel voor,” zegt Buitenwerf. “Ze vertellen dat de aarde een geschenk van God is. We hebben haar in bruikleen, niet in eigendom, en dragen verantwoordelijkheid voor haar. Ook al waren er in de oudheid kuddes en nog geen kolencentrales, in de Bijbel zie je dezelfde vraag terugkomen als nu: hoe houden we de aarde leefbaar, ook voor onze (klein)kinderen?’

Portretten en natuurfoto’s
Naast de normale Bijbeltekst bevat de Groene Bijbel portretten, artikelen, natuurfoto’s en citaten. Buitenwerf: “Daarmee geven we stof tot verwondering, verdieping en inspiratie. We portretteerden 22 Nederlanders die vanuit hun geloof duurzaam leven, zoals Reinier van den Berg, ChristenUnie-kamerlid Carla Dik, franciscaan Guy Dilweg en missionair pionier Bettelies Westerbeek. Verder bevat deze Bijbel artikelen van deskundigen afkomstig uit nagenoeg alle kerkelijke tradities. Zij lichten toe wat de Bijbel kan bijdragen aan de discussie over duurzaamheid. Zo willen we de kloof tussen de Bijbeltekst en onze tijd overbruggen.”

Geef een reactie

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.