Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

Verzet tegen plan acceptatieplicht kinderen

Niet nog meer overheidsbemoeienis met het onderwijs

De ChristenUnie, de SGP en het CDA hekelen de plannen van de PvdA om alle scholen te verplichten leerlingen aan te nemen, ook als zij een ander geloof hebben dan de religieuze identiteit van de school. Als dat gebeurt, is dat ,,de bijl aan de wortel van de vrijheid van onderwijs'', stelt Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie.

De fracties zullen zich er maandag fel tegen verzetten als de Tweede Kamer over het onderwijs praat. Het gaat om een oud wetsvoorstel uit 2005 dat regelt dat ouders wettelijk toelatingsrecht krijgen voor hun kind. PvdA-Kamerlid Loes Ypma wil dat initiatief, destijds opgesteld met SP, D66 en GroenLinks, weer oppoetsen. Ook coalitiepartij VVD schaart zich achter het voorstel, waardoor een ruime Kamermeerderheid ontstaat.

Volgens Voordewind is dat initiatief destijds min of meer afgeschoten door de Raad van State en de Onderwijsraad. ,,Het ging er toen om zwarte en witte scholen tegen te gaan. Maar een toelatingsplicht pakte dat probleem niet aan, omdat het meer lag aan de wijken dan aan de scholen zelf''. De drie christelijke partijen vinden dat bijzondere scholen hun eigen leerlingen moeten kunnen kiezen om hun identiteit te behouden, wat een grondrecht is in Nederland. CDA'er Michel Rog hekelt bovendien dat er dan nog meer overheidsbemoeienis met het onderwijs ontstaat.

De PvdA wil eerst dat de Onderwijsraad onderzoek doet naar het wetsvoorstel en daarbij kijkt naar de zorgplicht van scholen. De zorgplicht houdt in dat scholen ook 'complexe' leerlingen moet toelaten.Ypma denkt dat scholen deze leerlingen soms weigeren onder het mom van hun religieuze kleur. Maar volgens Voordewind weigeren bijzondere scholen kinderen bijna nooit en kunnen ouders al naar een geschillencommissie stappen.

Hij wil niet vooruitlopen op mogelijke politieke consequenties als de coalitiefracties toch doorgaan met het plan. De klein-christelijke partijen steunen het kabinet nu op verschillende beleidsterreinen, om de VVD en PvdA aan een meerderheid te helpen in de Senaat.

Bron: ANP

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.