Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

Sandra Baume: 'Het geloof verwijderde mij van mijn moeder.'

Sandra Baume is een jaar of zestien als ze de kerk de rug toekeert. Deze keuze zorgt er ook voor dat de relatie met haar moeder op scherp komt te staan. Het zorgt er zelfs voor, dat ze achttien jaar lang amper een woord met elkaar wisselen. Een moeilijke situatie, vooral omdat ze in hetzelfde huis, ieder op een andere verdieping wonen. Als Sandra's moeder ernstig ziek wordt, vindt er toenadering tussen de twee plaats. Toch blijkt nog het een en ander tussen hen in te staan. Hoe belangrijk het is om de verzoening toch door te zetten ziet u vanavond in De Verandering.

De solist Gerald Troost zingt het levenslied van Sandra.