Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

De weg is gebaand!

De Paasdienst wordt uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente 'De Fontein' in Nijkerk. Ds. Pim Verhof is voorganger in deze dienst.

In het leven kunnen we van alles tegenkomen, zoals mooie, bijzondere en liefdevolle momenten. Tegenslag en verdriet maken ook deel uit van ons bestaan uit.

Hoop, moed en troost ontvangen we door Gods nabijheid en Zijn Heilige Geest. Soms gaat dat dwars door alles heen. In deze Paasdienst horen we dat van gemeenteleden, die ondanks moeite en pijn, weten en ervaren dat ze geborgen zijn in Zijn hand. Er is hoop, God dank! De weg is gebaand!

De overdenking wordt verzorgd door dominee Pim Verhoef, predikant van de Fontein in Nijkerk.
De twee Bijbellezingen komen uit: Markus 16 vers 1-7 en Hebreeën 6 vers 13-30.

De muzikale medewerking in deze dienst wordt verleend door:

orgel: Wietze van der Veen, vleugel: Hilde Ruitenberg, blazersensemble: Evert Top, Lieneke Verhoef, Henk Schipper, Miriam van de Bunt en Mark Walet en de Band: Laminin

Metterdaad actie

In de dienst wordt aandacht besteed aan de Metterdaadactie 'Verzoening in de woestijn'.

De organisatie Musalaha wil Joden met Palestijnen verzoenen. Jongeren groeien op met een diepe haat voor de ander. Musalaha wil dat doorbreken met speciale verzoeningsreizen in de woestijn.

Met deze reis gaan evenveel Joodse als Palestijnse deelnemers mee: Jood en Palestijn, samen op één kameel. In de hitte en zware omstandigheden die het leven in de woestijn met zich mee brengt, ontstaat ruimte voor elkaars verhaal. Tijdens de reis wordt er gezongen, gebeden en met elkaar gesproken over angsten en boosheid met als ultieme doel: vergeving en verzoening.

U kunt uw gift ook overmaken op NL88 INGB 0000 300 300 t.n.v. EO Metterdaad o.v.v. Verzoening. Het is ook mogelijk een gift online over te maken.

Deel deze uitzending: