Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

Viering Nationale Synode: Laat hen allen één zijn!

Registratie van een bijeenkomst in de Grote Kerk in Dordrecht waarmee we de eenheid en verbondenheid met christenen uit vele geloofsgemeenschappen willen delen.

Medewerking wordt verleend door onder meer mannenensemble Soli Deo Gloria, Jaap Kramer, Chloë Elsenaar en Hendrik van Veen, de band Trinity, auteur Esther Maria Magnis van Mintijteer’, theoloog Barend Kamphuis, cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel en generatie Z-representant Katie Vlaardingerbroek, auteur van het boek Omvergeblazen.

Liturgie

Psalm 146C

welkom Gerrit Feijter

Psalm 107 medley

gebed Albrecht Boerrichter

Psalm 90

Barend Kamphuis

Trinity: Bless the Lord/Amazing Grace

Evert Jan Ouweneel

Trinity: Ik wens jou

Samuel Lee

Trinity: Fiesta Celestial

download hier de liedteksten

Interkerkelijk

De Nationale Synode 2016 werd op persoonlijke titel door mensen uit de volgende kerkverbanden en geloofsgemeenschappen bezocht:   

 • Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Evangelische Broedergemeente in Nederland
 • Unie van Baptistengemeenten in Nederland
 • Vergaderingen van Gelovigen
 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
 • Alliantie van Baptisten en Cama-gemeenten
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Gereja Kristen Indonesia Nederland
 • Religieus Genootschap der Vrienden, beter bekend als Quakers
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Protestantse Kerk in Nederland (Geref. Bond)
 • Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Anglican Netherlands Area Council
 • Remonstrantse Broederschap
 • Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 • Hersteld  Hervormde Kerk
 • Christelijke Gemeente  Alblasserdam
 • Rooms Katholieke Kerk in Nederland
 • Oud Katholieke Kerk
 • Rafaël gemeenten Nederland
 • SKIN – gezamenlijke migrantenkerken
 • Vrije Baptisten Gemeenten
 • Missionaire Gemeenten Stichting
 • Hervormde gemeenten binnen de Prot. Kerk in Ned.
 • Evangelische Huisgemeenten
 • Arabische Kerk
 • Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN)
 • Familie Federatie van Wereldvrede
 • Hersteld Apostolische Zendingskerk in Nederland.
 • ABC-gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten

Meer informatie

De Stichting Nationale Synode streeft naar meer eenheid tussen christenen in Nederland. Ze wil gehoor geven aan het gebed van Jezus Christus: laten zij allen één zijn, opdat de wereld gelooft. Meer informatie is te vinden op de website van deze beweging.

Deel deze uitzending: