tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause
2Doc: Asielzoekmachine

2Doc: Asielzoekmachine

Maandag 20 juni om 20.30 uur, NPO 2

De acute nood waarmee de huidige vluchtelingencrisis gepaard gaat, beheerst de media en ook de manier waarop de samenleving op die crisis reageert. Onder die druk is het moeilijk om na de denken over echte lange termijn oplossingen. Op deze Wereldvluchtelingendag (20 juni) nodigt de essayistische documentaire Asielzoekmachine de kijker uit dat nu juist wel te doen aan de hand van beschouwingen van praktische doeners en denkers.

Dit zijn de gidsen die hun ideeën en hun vergezichten met ons delen: Vincent Cochetel, dir. Europa van UNHCR (de Vluchtelingen Organisatie van de VN), Fronnie Biesma, oprichter van De Vrolijkheid, die culturele activiteiten organiseert voor kinderen in AZC’s, Lidija Zelovic, documentairemaakster en zelf vluchteling uit Sarajevo, Anita Hendriks, initiatiefneemster van AZC Alert en Evelien Brouwer, onderzoeker Migratiebeleid aan de VU, tevens lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie.

Deze documentaire is onderdeel van het crossmediale onderzoeksproject De Asielzoekmachine, waarin wordt onderzocht hoe het Nederlandse en Europese asielbeleid in de praktijk werkt. Op de website en in bijeenkomsten in het land wordt er met het Nederlandse publiek gebrainstormd over de vraag hoe het anders kan.

Zie ook: www.asielzoekmachine.nl

Research, scenario & regie: Eefje Blankevoort, Els van Driel; montage: Alexander Goekjian; camera: Thomas Roebers, Dirk-Jan Visser, Stefano Bertacchini; productie: stichting Traktor; eindredactie IKONdocs: Margje de Koning

Contactpersoon Pers

Ilonka van Heusden
M. 06 22 46 63 95
E. ilonka.van.heusden@remove-this.eo.nl