tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause
Carla van Weelie neemt afscheid van de EO

Carla van Weelie neemt afscheid van de EO

Presentator Carla van Weelie neemt helaas afscheid van de EO. Dat zijn de omroep en Van Weelie na gesprekken overeengekomen. Van Weelie is in augustus 2003 in dienst gekomen van de EO en heeft als programmamanager en presentator verschillende televisie-projecten aangestuurd en gepresenteerd. Zij is momenteel gezicht binnen EO Metterdaad. Vanaf 1 april 2015 treedt zij uit dienst. De EO is haar dankbaar voor haar werk en inzet.

Als reden voor haar vertrek als presentator geeft de EO aan binnen EO Metterdaad een andere koers te varen: de omroep wil binnen dit programma met meerdere EO-gezichten werken waarvoor geldt dat die ook actief zijn binnen andere programma’s en initiatieven van de omroep. De EO wil daarmee een gevarieerder en breder publiek aanspreken. Belangrijk met het oog op de voortgang van de fondsenwerving en het bereiken van verschillende doelgroepen.

Van Weelie is echter al een langere tijd uitsluitend binnen EO Metterdaad te zien. Dat komt niet overeen met het streven om juist presentatoren in te zetten die meer programma’s presenteren. Daarom is er voor Van Weelie geen ruimte om als presentator aan te blijven.

Na verder gesprek zijn de EO en Carla tot het inzicht gekomen dat er binnen de EO geen passend perspectief is voor haar.  Daaruit vloeit voort dat zij nu de EO zal verlaten. De EO is haar erkentelijk voor haar vele jaren inzet en wenst haar een goede toekomst.

Contactpersoon Pers

Aldert Baas
T 035 647 4713
E aldert.baas@remove-this.eo.nl