tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause
EO gaat zich toeleggen op projectmatige journalistiek

EO gaat zich toeleggen op projectmatige journalistiek

De Raad van Bestuur van de Evangelische Omroep heeft een voorgenomen besluit tot reorganisatie kenbaar gemaakt. De voorgenomen reorganisatie treft een groot deel van de  journalistieke afdelingen en daarnaast de afdelingen Radio 2, 5 en 6. Met deze reorganisatie speelt de EO in op de bezuinigingen en het veranderende (journalistieke) medialandschap. Directeur Arjan Lock: “De EO wil zich meer toeleggen op projectmatige journalistiek: kortlopende, ambitieuze en inhoudelijke producties die een actueel thema raken en waarmee we onze EO-missie vormgeven.” Een deel van de huidige functies komt te vervallen, deels komen daar nieuwe functies voor in de plaats. Per saldo verdwijnen er 13 fte aan arbeidsplaatsen. Lock noemt het besluit tot reorganisatie daarmee “emotioneel”. De Ondernemingsraad van de EO heeft positief geadviseerd op de voorgenomen plannen. De bonden zijn inmiddels ook geïnformeerd.

Lock licht toe: “De EO is blijvend op zoek naar hoe de missie van de EO in het sterk veranderende medialandschap de meeste impact heeft. Mede op basis van de ontwikkelingen binnen de publieke omroep zien we ons genoodzaakt het bestaande stramien los te laten en een deel van onze journalistieke- en radioredacties te reorganiseren. De EO wil kansen die er zijn benutten door zich meer toe te leggen op projectmatige journalistiek. We hebben daarom niet langer ingetekend op een wekelijkse actualiteitenbalk. Dat is een pijnlijk besluit: veertig jaar lang leverden we vanuit onze identiteit een vaste wekelijkse bijdrage aan het gesprek van de dag op televisie; daarvan nemen we nu afscheid. Daarvoor in de plaats richten we ons op kortlopende producties waarin we een thema kunnen aansnijden dat leeft, zoals de vluchtelingenproblematiek. Neem bijvoorbeeld nieuwe series als ‘Rot op naar je eigen land’. Dit vraagt een andere manier van research, redactievoering en innovatie, maar ook een grote mate van flexibiliteit.”

Radio
Voor radio gelden issues per zender waardoor reorganiseren noodzakelijk is. Zo is voor Radio 1 en 2 minder budget beschikbaar en komt er een andere programmering. Radio 5 heeft te maken met een aangepast profiel van de zender. Zoals al eerder bekend werd, stopt NPO Radio 6 en daarmee ook het EO-programma op deze zender.

Cao
Voor de medewerkers die hun baan verliezen geldt de sociale regeling uit de cao voor omroeppersoneel.

Contactpersoon Pers

Sandra Stienstra - van den Broek
M. 06 53 51 22 20
E. sandra.stienstra@remove-this.eo.nl