tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause
Hongersnood in Ethiopië: Arjan Lock (EO) doet verslag

Hongersnood in Ethiopië: Arjan Lock (EO) doet verslag

Op zaterdag 23 april reist EO-presentator en directeur Arjan Lock voor een reportageserie af naar het door hongersnood geteisterde Ethiopië. Het bezoek is de start van een campagne waarmee EO Metterdaad het hopeloze en voor miljoenen mensen levensbedreigende voedselprobleem wil aankaarten.

Vooral in landen als Ethiopië en Zimbabwe is de toestand alarmerend. Inmiddels is bijna een miljoen kinderen in Afrika ondervoed als gevolg van dit fenomeen. Omdat de voedselvoorziening in verschillende landen stagneert door de aanhoudende droogte, is voor deze kwetsbare kinderen voedsel op dit moment van levensbelang. 

De grote voedseltekorten in Ethiopië en de omliggende regio's zijn het gevolg van El Niño. Dit natuurverschijnsel verstoort wereldwijd het klimaat en zorgt met name in de Hoorn van Afrika voor extreme droogte, mislukte oogsten, hongersnood en watertekorten. El Niño zal afnemen, maar omdat de oogsten zijn mislukt, zal de hongersnood in ieder geval duren tot de volgende oogst.

Noodhulpactie
EO Metterdaad start een noodhulpactie om in verschillende Afrikaanse landen mensen te helpen. Door te voorzien in voedsel en drinkwater willen we voorkomen dat er mensen overlijden. Daarnaast leren we de boeren om hun gewassen zo te verbouwen dat het minder kwetsbaar is voor extreme weersomstandigheden.

Blog en tv-uitzending
Arjan Lock maakt tijdens zijn bezoek (23 april tot 1 mei) aan de getroffen regio een reportageserie voor EO Metterdaad. De tv-uitzendingen staan gepland voor 12 en 15 mei. Al tijdens zijn bezoek zal hij verslag doen van zijn ervaringen op EO Geloven, de online portal van de omroep: www.eo.nl/geloven.

Bijdragen aan de actie kan via EO METTERDAAD, IBAN NL88INGB0000300300.
Meer informatie: http://metterdaad.eo.nl/projecten/noodhulp-afrika   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de redactie

Beschikbaarheid Arjan Lock
Arjan is tijdens zijn reis (in beperkte mate) beschikbaar voor telefonische interviews en voor een verslag. Neem tijdig contact op met Thimo den Hartog (woordvoerder EO) als u een beroep wilt doen op hem voor uw programma of uitgave. Ook voor speciale verzoeken met betrekking tot gewenste redactionele content, (bewegend) beeldmateriaal en andere bijdragen kunt u contact opnemen met Thimo den Hartog.

- Arjan twittert over zijn bezoek via @arjanlock
- Volg zijn blog op EO Geloven

Download Foto

Contactpersoon Pers

Thimo den Hartog
M: 06 53 69 01 85
E: thimo.den.hartog@remove-this.eo.nl