tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause
Is er hoop voor christenen in Syrië en Irak?

Is er hoop voor christenen in Syrië en Irak?

EO zet zich in voor christenen in het Midden-Oosten

De kerk in Syrië en Irak zucht onder terreur en vervolging, de bakermat van het christendom staat in brand. Honderdduizenden christenen zijn gevlucht. Hoe moet het verder met de christenen in deze regio? Is er nog hoop? De Evangelische Omroep vraagt deze en volgende week extra aandacht voor de situatie van christenen in Syrië en Irak, in navolging van christelijke organisaties als de Raad van Kerken en Missie Nederland.

De EO reisde onlangs naar de Iraakse steden Erbil en Suleimaniya en sprak vluchtelingen uit het Midden-Oosten. In diverse radio- en televisieprogramma’s, wekelijks magazine Visie en op de website eo.nl/hoopvoor brengt de EO de situatie in Syrië en Irak dichterbij door het delen van de persoonlijke verhalen. Visie-hoofdredacteur Marco van der Straten: “We willen deze christenen een hart onder de riem steken door - te midden van de terreur - op zoek te gaan naar sprankjes hoop. Zo vroegen we kinderen om hun droom voor de toekomst te tekenen. Ontroerend, indrukwekkend en tegelijkertijd zó hoopvol.”

Speciale Pinksterdienst
Ook de kerkdienst op Eerste Pinksterdag laat het onderwerp niet onbesproken. Evangelist en voorganger Jurjen ten Brinke, die voor de EO naar het Midden-Oosten reisde, spreekt over een volgepakt kerkje in Noord-Irak. “Het aantal vluchtelingen bepaalt het schema van de kerk en de agenda van de priester. Zo is het ook als de Heilige Geest in het hart van een christen komt wonen: alles verandert als Hij er is.”

EO Metterdaad
De EO zet zich ervoor in om ook heel concreet tot steun te zijn in Syrië in Irak. Zo ondersteunt EO Metterdaad vluchtelingen in het Midden-Oosten door het uitdelen van voedselpakketten en hygiënische artikelen en worden zij geholpen bij hun zoektocht naar een baan.

De themaweek ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ loopt nog tot en met 15 mei. Op de speciale website eo.nl/hoopvoor zijn interviews en portretten te vinden die de EO in Irak maakte.

Contactpersoon Pers

Linda van de Pol
e. linda.van.de.pol@remove-this.eo.nl
t. 06 21 59 04 41