tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause
Jongeren geven de kerk een dikke voldoende

Jongeren geven de kerk een dikke voldoende

EO BEAM deed kerkonderzoek onder 1200 jongeren

Jongeren zijn de kerk beu en doen er massaal afstand van. Althans, dat is de trend als we veel media en onderzoeken moeten geloven. Áls jongeren al naar de kerk gaan, zouden ze vooral te vinden zijn in moderne kerken met flitsende lichtshows en hippe aanbiddingsmuziek. BEAM, het jongerenmerk van de Evangelische Omroep, ging op onderzoek uit en vroeg 1200 kerkgaande jongeren tussen de 16 en 24 jaar wat zij vinden van hun kerk.

BEAM onderzocht in december 2014 de houding en het gedrag van jongeren op het gebied van de kerk, kerkgang en kerkgerelateerde activiteiten. De uitkomst? Zestig procent van de ondervraagde jongeren is blij met de kerk. De respondenten geven hun kerk gemiddeld een 7.2: een ruime voldoende.

Ontdekken, groeien en aanbidden
De jongeren blijken trouw in hun kerkgang: 87 procent van de ondervraagden bezoekt wekelijks een kerk; ruim een derde daarvan gaat zelfs twee keer per week. De ondervraagden bezoeken de kerk vooral met als doel om te groeien in het geloof (89%), om samen de Bijbel te ontdekken (78%) en God te aanbidden (77%). Bijna twee derde van de jongeren vindt het belangrijk om bij een gemeenschap te horen, een derde gaat vooral naar de kerk uit traditie of omdat ze met hun ouders meegaan.

Jongeren in de kerk: betrokken en behulpzaam
Naast de diensten bezoekt 83 procent ook andere activiteiten zoals een jeugdclub of catechisatie. Daarnaast zijn de ondervraagde jongeren betrokken bij hun gemeente door zich in te zetten op allerlei gebieden. 60 procent van de jongeren heeft in zijn of haar kerk een taak: ruim twee derde past op of doet kinder- of jeugdwerk. Anderen begeleiden de aanbidding of samenzang, maken posters, schenken koffie, heten mensen welkom of helpen op technisch gebied. Van de overige 40% geeft bijna de helft aan graag gevraagd te willen worden voor een taak.

Overstappen en veranderingen
40 procent van de jongeren denkt er wel eens aan om over te stappen naar een andere kerk. 13 procent zet woorden om in daden en is een zogenaamde 'kerkshopper'. Jongeren zien graag dat er moderne muziek wordt gespeeld (44%), dat ze meer actief mogen zijn in de kerkdienst zelf en de voorbereiding daarvan (41%) en dat oude tradities wat meer worden losgelaten (38%).

Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek is terug te lezen in het BEAM Magazine en in onderstaande PDF.

Animatie

Contactpersoon Pers

Jiska van Dorssen
T. 06- 13 79 93 93
E. jiska.van.dorssen@remove-this.eo.nl