tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause
Dit is de Dag: Recht op de dood?

Dit is de Dag: Recht op de dood?

Dit is de Dag, 5 tot en met 11 april 2015, NPO 2 en NPO Radio 1

In de week van Pasen besteden de journalistieke programma's van de Evangelische Omroep aandacht aan het thema euthanasie. Onder de titel 'Recht op de dood?' komen actuele kwesties aan bod, zoals de vraag of ook kinderen onder de twaalf jaar recht moeten krijgen op euthanasie en de discussie of mensen die hun leven 'klaar' achten, het recht hebben hun eigen dood te regisseren. Zowel in het debatprogramma Arena, het televisieprogramma Dit is de Dag Reportage als Dit is de Dag Radio wordt dit onderwerp in de week van 5 tot en met 11 april belicht.

In Dit is de Dag Reportage aandacht voor de ernstig zieke Daan. Zijn ouders worstelen in de laatste fase van zijn ziekte met een onmogelijk dilemma: 'Kunnen, moeten of willen we een einde maken aan zijn lijdensweg?'. In navolging van België gaan ook in ons land steeds meer stemmen op om jonge kinderen het recht te geven op euthanasie. Maar kan een kind wel meebeslissen over de eigen dood?

Arena: Zelfdoding bij levensmoeheid?
Het discussieprogramma Arena focust op de groeiende groep ouderen die levensmoe is. Ze zijn niet ongeneeslijk ziek, maar hebben het gevoel dat hun leven voltooid is. Een commissie onder leiding van Paul Schnabel onderzoekt of deze groep mensen hulp kan krijgen bij zelfdoding. Zijn mensen die levensmoe zijn, gebaat bij hulp bij zelfdoding? Of hebben ze juist andere hulp nodig?

Radio: Klaar-met-leven-trend
Ook in Dit is de Dag Radio gesprekken over het thema euthanasie. Op woensdag 8 april is er aandacht voor de klaar-met-leven-trend bij een groeiend aantal ouderen; op zaterdag 11 april staat euthanasie bij kinderen centraal.

Contactpersoon Pers

Ilonka van Heusden
M. 06 22 46 63 95
E. ilonka.van.heusden@remove-this.eo.nl