tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause
Zorgkosten bij Down: 48.000 euro per jaar

Zorgkosten bij Down: 48.000 euro per jaar

De Laatste Downer, woensdag 23 maart, 20.25 uur NPO 2

De zorgkosten voor een persoon met het syndroom van Down bedragen 48.000 euro per jaar. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deze berekening voor het eerst gemaakt. Het EO-programma De Laatste Downer brengt dit naar buiten. Het betreft uitgaven voor de dagelijkse zorg en ondersteuning. Medische ingrepen, zoals operaties, zijn niet meegerekend. De nieuwe cijfers worden woensdagavond, in de tweede aflevering van het EO-televisieprogramma De Laatste Downer, gepubliceerd.

Het RIVM meldt dat in de meeste recente cijfers de totale uitgaven voor zorg aan mensen met Down 600 miljoen euro bedroegen. Met zo’n 12.600 inwoners met het Downsyndroom, komen de zorguitgaven dan op zo’n 48.000 euro per persoon per jaar, aldus dr. Lany Slobbe, RIVM-onderzoeker.

Slobbe “Deze kosten zijn vergelijkbaar met die voor mensen in verpleeghuizen. Ouderen die dementie hebben bijvoorbeeld. Beide groepen verblijven voor een belangrijk deel in instellingen met 24-uurszorg. Dat maakt het relatief duur.”  Gemiddeld bedragen de zorgkosten per inwoner in ons land zo’n 5.000 euro per persoon per jaar. In totaal besteedt Nederland overigens minder dan 1% van haar zorguitgaven aan mensen met het Downsyndroom.

Levenslang
De levensverwachting voor kinderen die nu geboren worden met het syndroom van Down is inmiddels 60 jaar. De uitgaven voor levenslange zorg zouden dan kunnen oplopen tot enkele miljoenen per persoon.

In de RIVM-berekening zijn de kosten voor medische handelingen voor andere aandoeningen die gepaard kunnen gaan met het Downsyndroom niet meegerekend. Slobbe: “Hoe hoog die kosten zijn, kunnen we niet berekenen. Als iemand wordt behandeld voor bijvoorbeeld een hartafwijking, wordt er niet apart genoteerd of mensen het Downsyndroom hebben of niet."

Aflevering 2 van het EO-programma De Laatste Downer is woensdagavond 23 maart te zien om 20:25 uur op NPO 2.

Meer informatie: www.eo.nl/delaatstedowner

Contactpersoon Pers

Liesbeth Moret
E. liesbeth.moret@remove-this.eo.nl
T. 06 200 182 67

Rolf Vermeer
E. rolf.vermeer@remove-this.eo.nl
T. 06 535 982 51