Eva & Adam bonusvragen

aan Wim Grandia

Eva & Adam bonusvragen

Je komt zo zeker over. Ben jij nooit zenuwachtig als je voor zo’n grote zaal staat?
“Ik heb geen plankenkoorts meer na 30 jaar preken. Maar er is altijd wel iets van gezonde spanning. Zeker als ik denk aan het grote podium voor de Jongerendag, daar ben ik dan echt gespannen over. Niet in de zin van: help, kom ik wel uit mijn woorden? Maar meer: gaat het me lukken om over te brengen wat ik tijdens mijn voorbereiding heb geproefd van het hart van God? Dat is de grote handicap met spreken. Gods gedachten, Zijn liefde en Zijn genade zijn eindeloos veel groter dan we ons kunnen voorstellen, en dat moet ik dan in mensenwoorden gaan overbrengen. Mijn verlangen is altijd dat wat ik van Gods hart heb ontdekt, via mijn eigen hart gaat landen in het hart van mensen.”
 
Hoe ben jij de burn-out na het overlijden van je vrouw te boven gekomen?
“Dat had twee kanten. In de eerste plaats: door Gods genade ben ik wat ik ben. De diepte van Gods genade heb ik nooit zo diep beleefd als in die periode. Het voelde alsof ik verdronk in een moeras. Ik kon mezelf er niet uit trekken, maar God trok me eruit. Hij gaf me vaste grond.
Aan de andere kant, ik denk dat God ook concrete keuzes vraagt in bepaalde situaties. Ik had maanden dat ik niets meer van God voelde. Ik koos er elke dag voor om te zeggen: God, ik voel U niet, misschien bent U er niet, maar ik kies ervoor te leven door geloof en niet vanuit mijn gevoel.
 
Ik heb ook veel gehad aan boeken over rouwverwerking. Het boek Verborgen genade bijvoorbeeld. Jerry Sittser, die bij een auto-ongeluk zijn vrouw, moeder en een van zijn kinderen verloor, beschrijft daarin dat hij droomde dat hij aan het eind van de dag op een stuk land stond en naar de ondergaande zon keek. Het werd steeds donkerder, en in zijn droom rende hij achter de zon aan. Een vriend zei tegen hem: dat is wat veel mensen doen, achter het zonlicht aanrennen. Maar de snelste route naar de zon is niet erachteraan rennen. Het is juist achteruit, door de nacht heen, terug naar de opgaande zon.
Dat herkende ik. Ik probeerde elke lichtstraal vast te houden. Maar vanaf toen ben ik samen met God door de nacht van de rouw heen gegaan, op weg naar de opkomende zon.
Ook tijdens een rouwproces, tijdens een depressie, mag je zelf keuzes maken. Durf de confrontatie met je verdriet, je vragen, aan. Samen met God. Dat heeft mij erg geholpen om erdoorheen te komen.”
 
Profetieën over je eerste vrouw – dat ze zou genezen – kwamen niet uit. Heb je niet de neiging gehad om de kerk of God de rug toe te keren?  
“Nee. De gedachte is nooit bij me opgekomen. Omdat ik bij profetieën en dergelijke altijd leef in het bewustzijn van: ons kennen is nog beperkt. Ons profeteren is kijken in een wazige spiegel. Als je dat aanvaardt, haal je de druk van die onvervulde profetieën weg. Ik geloof dat Gods Geest profetische woorden spreekt tot Zijn gemeente. Maar zeker in dit soort situaties zijn profetische woorden soms meer wishful thinking, hoe oprecht ze ook zijn.
Ik heb niet getwijfeld aan God, maar ik was wel teleurgesteld in Hem. Totdat ik het gevoel had dat God tegen me zei: Ik heb je toch nooit gevraagd om Mij te begrijpen. Ik heb je gevraagd om Me te vertrouwen.”
 
Wat zou je aan Jezus willen vragen?
“Tijdens mijn periode van rouw wandelde ik hele dagen en ik had vragen als: waarom hebt U mijn vrouw niet genezen? Waarom is het gegaan zoals het is gegaan?
De diepste ontdekking die ik deed, is: God is niet zozeer een God die antwoord geeft, maar die antwoord wil zijn. Nabijheid, schuilen bij God, dat geeft genezing, kracht om door te gaan.”
 
Waar heb je veel aan gehad, toen je net weduwnaar was?
“Er waren mensen om me heen die de balans wisten te vinden tussen er zijn en soms mij ook even alleen laten. Iemand in rouw moet niet de hele dag alleen zijn, maar hij moet ook niet voortdurend mensen om zich heen hebben. Het is fijn als mensen even checken: heb je er behoefte aan dat ik even bel of langskom? En dan op zo’n manier dat je ook de ruimte voelt om nee te zeggen.
Wat ik ook bijzonder vond in de periode vóór  het overlijden van Gees, was de komst van een  collega-predikant van de christelijke gereformeerde kerk. Hij belde bij me aan en keek me aan met tranen in zijn ogen. ‘Wim, ik kom je een vraag stellen. Herder, wie is jouw herder in deze dagen?’ Ik barstte in tranen uit en zei: ‘Wil jij mijn herder zijn?’
Dat was het begin van een heel diepe vriendschap, die tot op deze dag bestaat. Heel mooi dat een christelijk-gereformeerde voorganger de herder van een evangelische voorganger is. Het lijkt wel of we dit soort situaties nodig hebben om over kerkelijke muurtjes heen te kijken.”
 
Wat moeten mensen níét zeggen of doen?
“Ze moeten niet doen alsof ze je begrijpen terwijl ze je niet begrijpen. Dat voelt heel onecht. ‘Ik begrijp wat je voelt, hoor.’ ‘Ik begrijp waar je doorheen gaat.’ Dat is ongetwijfeld oprecht bedoeld, maar het werkt niet. Je zit niet te wachten op oplossingen of op theologische volzinnen, maar op warmte, echtheid, mensen die naast je komen staan. Die niet proberen je verdriet weg te strijken.”

Kun je als weduwnaar een vader en moeder voor je kind zijn?
“Nee, je kunt niet vader en moeder tegelijk zijn. Ik ben geen moeder. Wel heb ik geprobeerd om met name ten opzichte van mijn jongste dochter, die een verstandelijke beperking heeft, een aantal typische moedertaken voor mijn rekening te nemen. Het is meestal een moeder die tegen haar dochter zegt: ‘Dit staat je niet.’ Of: ‘Ga jij eens naar de kapper.’ Dus dat heb ik overgenomen, uiteraard met hulp van mijn andere dochters.
Er zijn momenten, toen mijn eerste kleinkind op komst was bijvoorbeeld, dat ik niet alleen de aanstaande oma miste, maar dat mijn kinderen ook echt hun moeder misten. Zwanger zijn, een kind krijgen, daar sta je als vader dan toch verder vanaf.”  

Deel dit artikel: